Over Stichting Safak

Stichting Safak is een organisatie met een hecht team van vaste medewerkers. Daarnaast werken we met enkele zzp-ers en oproepkrachten.

Stichting Safak is een nieuw sterk groeiende organisatie voor thuiszorg. Variërend van eenvoudige tot complexe zorg en van enkele uren per week tot 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Vanzelfsprekend met volop ruimte en aandacht voor uw specifieke wensen. Stichting Safak kiest u voor zorg of hulp waar u echt behoefte aan heeft. Wij leveren zorg op maat en naar wensen op gebied van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Uiteraard kijken wij samen welke zorgbehoeften en wensen u heeft en stellen de zorg daarop aansluitend samen met u vast.

Als u ons benadert met een zorgvraag, dan komen wij eerst bij u op bezoek. Wij leren u graag kennen in uw eigen omgeving, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van de situatie. Samen met u en eventueel uw partner, familie of andere verzorgers, bespreken wij uw zorgbehoefte waarna er een aanvraag volgt. Vervolgens bespreken wij samen met u welke medewerker aan u hulp gaat verlenen.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd en ervaren in hun vak, zelfstandig, flexibel en enthousiast. U bent daarbij steeds het uitgangspunt. U ontvangt zorg op maat en zoals u dat wilt. Met een vraaggerichte houding en veel motivatie hebben onze medewerkers snel in de gaten of u tevreden bent en uiteraard krijgt u alle gelegenheid om al uw zorgvragen met ons te bespreken.

Missie& visie

Visie
Stichting Safak ontwikkelt zorgaanbod op maat dat aansluit bij de beleving van de cliënt. Onze kernwaarden zijn: persoonlijke betrokkenheid, centraal stellen van de cliënt en laagdrempeligheid. Stichting Safak staat voor zorg op maat, uw zorg is onze zorg. Stichting Safak staat klaar voor iedereen die begeleiding of zorg aan huis nodig heeft in het dagelijks leven.

Stichting Safak heeft de volgende ondernemersprincipes: Klantgericht, integer en maatschappelijk betrokken. Wij hebben ons gespecialiseerd in het verlenen van thuiszorg. De focus ligt op huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Cliënten kunnen vertrouwen op een professionele en deskundige hulpverlening, De medewerkers spreken de taal en kennen de culturele achtergrond van de cliënten. De vraag van de cliënt is ons uitganspunt. Begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond is voor ons een vanzelfsprekendheid. Vanuit de deskundigheid van onze medewerkers willen wij onze dienstverlening uitbreiden. Onze cliënten staan centraal en verdienen een optimale zorgverlening. Iedereen moet de kans krijgen om aan het maatschappelijke en het sociale leven deel te kunnen maken.

Missie

Stichting Safak is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlening aan cliënten in alle fasen van hun leven, in hun directe woon- en leefomgeving. Op basis van de behoefte (zorg) en wensen van onze cliënten bieden wij verschillende soorten zorg en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van de mens. Wij werken met medewerkers (instellingen/ organisaties) die professioneel en deskundig zijn. Die spreken de taal en kennen de culturele en religieuze achtergrond van de cliënten. Een thuiszorgorganisatie behoort er te zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. De vraag van de cliënt is ons uitganspunt.

Professionaliteit
Alle zorgverleners in ons team zijn gediplomeerd, de verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd.
Wij volgen regelmatig bijscholing via geaccrediteerde scholingen, zoals stomazorg, blaasspoelen, zuurstof toedienen, injecteren en morfinepomp.
Daarnaast hebben wij allen ruime ervaring opgedaan in de praktijk. Dit geldt ook voor de zzp-ers waar wij mee samenwerken.

SoloPartners keurmerk
Stichting Safak is sinds 2020 in het bezit van het Solo Partners-certificaat. SoloPartners staat voor: De brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals in de Zorgsector.
Met het certificaat tonen wij aan dat wij voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitsnormen.

Het keurmerk geeft aan dat onze instelling:

  • Goed georganiseerd is
  • Cliënten centraal stelt
  • Continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid

Hoofdkantoor