Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord hieronder.

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Het kan gaan om persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding, maar ook om huishoudelijke hulp.

Voor thuiszorg en voor huishoudelijke hulp bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag. Interzorg heeft geen invloed op de eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Stichting Safak is actief in de regio Leiden en omgeving. U kunt met en zonder afspraak langskomen.

MAAK AFSPRAAK  

Huishoudelijk hulp ondersteuning bij schoonmaken, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen.

Persoonlijke verzorging is bijvoorbeeld hulp bij het douchen, hulp bij het opstaan uit bed en hulp bij het eten of scheren.

Begeleiding is ondersteuning bij het zelfstandig wonen op het gebied van praktische vaardigheden en de sociale redzaamheid.

Verpleging is bijvoorbeeld de verzorging van een wond of het toedienen van injecties.

Stichting Safak levert op dit moment alleen zorg in PGB, echter streven we ernaar om binnenkort ook zorg in natura te kunnen bieden. De voorbereiding om contacten/contracten af te sluiten met Gemeenten en zorgverzekeraars zijn al in volle gang.

Met een persoonsgebonden budget regelt u zelf de zorg die u nodig heeft. U bepaalt dus zelf wie uw zorgverlener wordt. U houdt daardoor de regie in eigen hand. Zorg in natura is de hulp die een zorginstellingen levert.

Uw zorginstelling bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u de zorg krijgt. De zorgaanbieder maakt hierover afspraken met u en stemt dat zo goed mogelijk met u af.

U kunt een persoonsgebonden budget altijd omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Om dit te regelen stuurt/kunt u een schriftelijk wijzigingsverzoek sturen naar uw zorgkantoor.

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u krijgt zodat u zelf uw zorg kunt regelen. Met dit bedrag betaalt u 1 of meerdere zorgverleners, hulpverleners of begeleiders.

Het mantelzorgcompliment is per januari 2015 afgeschaft. De gelden worden besteed door de gemeenten. Iedere gemeente kan zijn eigen invulling hieraan geven.

Stichting Safak levert op verzoek ook volledig op maat afgestemde particuliere zorg. Samen met u spreken wij de mogelijkheden door en ook de bijbehorende kosten.

Sinds 1 januari 2015 is de ABWZ zorg overgeheveld naar de Gemeente en zorgverzekeringswet.
Huishoudelijke hulp, begeleiding individueel en begeleiding groep kunt u aanvragen bij uw Gemeente, uiteraard kunnen wij u ook helpen met de indicatieaanvraag.

 

Bij respijtzorg wordt uw zorg als mantelzorger tijdelijk overgenomen door professionele zorgverleners en instanties, of door de inzet van een vrijwilliger. Zo heeft u als mantelzorger even vrijaf en kunt u de zorg beter volhouden. De mantelzorgmakelaar kan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de vergoedingen zijn?

Kosten voor mantelzorg zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Reiskosten voor ziekenbezoek kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken als specifieke zorgkosten.

De hulpvrager moet dan in een instelling verpleegd worden. Lees de voorwaarden voor aftrek reiskosten ziekenbezoek op www.belastingdienst.nl. Zoek op ‘reiskosten ziekenbezoek’. Sommige gemeenten vergoeden reiskosten als u als mantelzorger een bijstandsuitkering heeft.

Nee, een PGB wordt afgegeven op basis van de indicatie van een zorgvrager. Het PGB staat op naam van degene waar u voor zorgt of gaat zorgen. Deze kan de zorg inkopen van het PGB. De zorgvrager sluit zelf een contract met u (of anderen). U moet als mantelzorger dan wel de zorg verlenen waarvoor het PGB is bestemd.