Stichting Safak zorgt dat u langer met plezier thuis kunt wonen.

Huishoudelijke verzorging kan nodig zijn wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf het huishouden te organiseren. U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als u door ziekte, ouderdom of een handicap problemen heeft met het op orde houden van uw huishouden. Afhankelijk van de indicatie van de gemeente, krijt u hulp. Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaar huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, schoonmaak maaltijden bereiden en ondersteuning bij de regie van het huishouden. Hiervoor werken wij samen met uw gemeente.

U kunt zelf aangeven wat u nog zelf kunt en wil doen en welke werkzaamheden u liever door ons laat uitvoeren. Ook kunnen wij u ondersteunen naar het weer toewerken naar zelf verrichten van alle of meer huishoudelijke taken.

Huishoudelijke verzorging wordt niet door CIZ geïndiceerd, maar de gemeente neemt het over. We vragen huishoudelijke verzorging dus bij de gemeente aan. Afdeling WMO beslist of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Na de beslissing starten wij de zorg.

De Mogelijkheden zijn:

  • U krijgt een persoonsgebonden budget (PGB). met dit geldbedrag kunt u zelf inkopen
  • U ontvangt zorg in natura (ZIN). Dan krijgt u directe hulp van een aanbieder

U kunt van ons verwachten:

  • Een goed opgeleide medewerker, zowel op het gebied van huishouden als van sociale omgang en kennis van beperkingen en aandoeningen
  • Goede vervanging bij ziekte en vakantie
  • Uw huis is uw huis: we denken mee en voeren uit op de manier die u wenst