Een ziekte of een aandoening kan ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent om (volledig) zelfstandig dagelijkse activiteiten te ondernemen. Begeleiding is er doorgaans op gericht om uw welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen.

Wij bieden begeleiding bij het vergroten of behouden van zelfredzaamheid bij uw dagelijkse bezigheden. Zoals het leren omgaan met beperkingen, het vergroten van uw netwerk of hulp bij regelzaken. Wij bieden ook activiteiten en trainingen bij u thuis. Bijvoorbeeld als u (tijdelijk) niet aan activiteiten in grote groepen kunt of wilt deelnemen. Of wanneer u ondersteuning kunt gebruiken bij het ondernemen van activiteiten thuis en buitenshuis.

Met Begeleiding helpen wij cliënten die in het leven steun nodig hebben met het brengen van structuur en ritme in het leven. Wij leren en/of stimuleren cliënten het eigen huishouden, dag verzorging of dagbesteding te doen. Voor cliënten die niet volledig Nederlands spreken, bieden wij ook zorg in het Turks. Dit is een voordeel bij het communiceren met de medewerkers.

Bij begeleiding helpen wij u met verschillende dingen, zoals; hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en inkomen. Plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving bij psychosociale problemen. Verder ondersteunen wij in het afhandelen van posten en het bijhouden van de administratie.

Individuele begeleiding

In de begeleiding richten we ons vooral op het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving bij het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. Het kan gaan om:

  • Runnen van het huishouden
  • Onderhouden van sociale contacten
  • Ordenen van de administratie
  • Bieden van structuur en regelmaat in de eigen herkenbare omgeving
  • Omgaan met beperkingen als gevolg van uw aandoening
  • Voorkomen en opheffen van sociaal isolement
  • Ondernemen van activiteiten zoals geheugentraining, koken, winkelen, gymnastiek