Stichting Safak – thuiszorgbureau voor iedereen!

Bij stichting Safak zijn mensen aan het goede adres voor o.a. thuiszorg. Doordat Stichting Safak diverse vormen van zorg binnen een organisatie heeft, kunnen we de zorg optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Met een zorgvuldige wervings-& selectiebeleid streeft Stichting Safak naar de juiste match tussen personeel en cliënten.

Weinig of geen wachtlijst

Stichting Safak voert een actief beleid om de juiste afstemming tussen personeel en cliënten te realiseren. We sterven ernaar om op het zorgaanbod de juiste personeel in te zetten. Afhankelijk van het soort zorg kent Stichting Safak geen of weinig wachtlijsten, heeft u ons nodig, dan regelen wij de zorg met een vast team van zorgverleners en een persoonlijke benadering, is de zorg in vertrouwde handen.

Door onze werkwijze, bouwen de zorgverleners vertrouwen en een goede band met onze cliënten op. Zij vormen ook het vaste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld familie, huisarts of apotheek en zorgen voor een goede duidelijke manier van communiceren.

Thuiszorg met aandacht voor uw persoonlijke wensen.

Wij werken met zorgprofessionals: verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal pedagogisch hulpverleners. Wij staan klaar om u verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding te bieden, waarbij u de regie heeft.

Wanneer er behoefte aan is kunnen onze zorgverleners met u naar buiten voor een wandeling, ook als u rolstoel gebonden bent. Ook kunnen ze u begeleiden bij een bezoek aan de kapper. Natuurlijk kijken we hierbij altijd naar wat u zelf wilt, en naar wat er mogelijk is.

Teamwerk

Door ons teamwerk staan wij garant voor continuïteit en kwaliteit van uw zorg.
Wij zijn een klein hecht team. Hierdoor heeft u altijd een vertrouwde medewerker voor uw zorg en begeleiding.

Eigen bijdrage

Voor verpleging en verzorging via uw zorgverzekering betaalt u geen eigen bijdrage, maar spreekt u wel uw eigen risico van deze verzekering aan.
Voor diensten via de Wmo en de Wlz wordt een wettelijk verplichte eigen bijdrage geheven. Deze wordt berekend en geïnd door het CAK. Meer informatie hierover vindt u op https://www.hetcak.nl/

Samenwerking

Wij werken samen met Stichting Goed Thuis en hebben overeenkomst afgesloten. Wij zijn in bezit van Certificaat SoloPartners en HKZ.

Google Reviews

Imane Fdis
Imane Fdis
2023-09-11
Fijne medewerkers. Goede hulp en altijd bereikbaar.
Hatice Kalayci
Hatice Kalayci
2023-09-10
????
Pem Pem
Pem Pem
2023-09-10
Zorg naar wens dank jullie allemaal ????????????????????????????????
Cey D
Cey D
2023-09-09
Tot zover erg blij met de services!
eslam rafat
eslam rafat
2023-09-09
افضل شخص علي الإطلاق.
Walid Aich
Walid Aich
2023-09-09
Geweldige zorg dank jullie wel ????
Hasna Ferdi
Hasna Ferdi
2023-09-09
????????
Hava Köroğlu
Hava Köroğlu
2023-09-09
????

Het zorgaanbod van Stichting Safak

Stichting Safak zorgt dat u langer met plezier thuis kunt wonen.

Huishoudelijke verzorging kan nodig zijn wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf het huishouden te organiseren. U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als u door ziekte, ouderdom of een handicap problemen heeft met het op orde houden van uw huishouden. Afhankelijk van de indicatie van de gemeente, krijt u hulp. Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaar huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, schoonmaak maaltijden bereiden en ondersteuning bij de regie van het huishouden. Hiervoor werken wij samen met uw gemeente.

U kunt zelf aangeven wat u nog zelf kunt en wil doen en welke werkzaamheden u liever door ons laat uitvoeren. Ook kunnen wij u ondersteunen naar het weer toewerken naar zelf verrichten van alle of meer huishoudelijke taken.

Huishoudelijke verzorging wordt niet door CIZ geïndiceerd, maar de gemeente neemt het over. We vragen huishoudelijke verzorging dus bij de gemeente aan. Afdeling WMO beslist of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Na de beslissing starten wij de zorg.

De Mogelijkheden zijn:

 • U krijgt een persoonsgebonden budget (PGB). met dit geldbedrag kunt u zelf inkopen
 • U ontvangt zorg in natura (ZIN). Dan krijgt u directe hulp van een aanbieder

U kunt van ons verwachten:

 • Een goed opgeleide medewerker, zowel op het gebied van huishouden als van sociale omgang en kennis van beperkingen en aandoeningen
 • Goede vervanging bij ziekte en vakantie
 • Uw huis is uw huis: we denken mee en voeren uit op de manier die u wenst

Een ziekte of een aandoening kan ervoor zorgen dat u niet meer in staat bent om (volledig) zelfstandig dagelijkse activiteiten te ondernemen. Begeleiding is er doorgaans op gericht om uw welzijn en zelfredzaamheid te bevorderen.

Wij bieden begeleiding bij het vergroten of behouden van zelfredzaamheid bij uw dagelijkse bezigheden. Zoals het leren omgaan met beperkingen, het vergroten van uw netwerk of hulp bij regelzaken. Wij bieden ook activiteiten en trainingen bij u thuis. Bijvoorbeeld als u (tijdelijk) niet aan activiteiten in grote groepen kunt of wilt deelnemen. Of wanneer u ondersteuning kunt gebruiken bij het ondernemen van activiteiten thuis en buitenshuis.

Met Begeleiding helpen wij cliënten die in het leven steun nodig hebben met het brengen van structuur en ritme in het leven. Wij leren en/of stimuleren cliënten het eigen huishouden, dag verzorging of dagbesteding te doen. Voor cliënten die niet volledig Nederlands spreken, bieden wij ook zorg in het Turks. Dit is een voordeel bij het communiceren met de medewerkers.

Bij begeleiding helpen wij u met verschillende dingen, zoals; hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en inkomen. Plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving bij psychosociale problemen. Verder ondersteunen wij in het afhandelen van posten en het bijhouden van de administratie.

Individuele begeleiding

In de begeleiding richten we ons vooral op het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving bij het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid. Het kan gaan om:

 • Runnen van het huishouden
 • Onderhouden van sociale contacten
 • Ordenen van de administratie
 • Bieden van structuur en regelmaat in de eigen herkenbare omgeving
 • Omgaan met beperkingen als gevolg van uw aandoening
 • Voorkomen en opheffen van sociaal isolement
 • Ondernemen van activiteiten zoals geheugentraining, koken, winkelen, gymnastiek

Persoonlijke verzorging is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Herstelt u van een operatie of ziekte, of heeft u een blijvende handicap? Dan kunt u hulp nodig hebben bij alledaagse zaken zoals wassen, aan- en uitkleden en haar-en gebitsverzorging. Heeft u gezondheidsproblemen? Ook dan kunt u persoonlijke verzorging nodig hebben.

Stichting Safak biedt in uw vertrouwde omgeving ondersteuning bij het Persoonlijke verzorging. De wensen van de cliënten is hier het belangrijkste punt. Onze medewerkers houden hier rekening mee en helpen u graag met:

 • Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne
 • Hulp bij het aanreiken van de medicijnen
 • Hulp en begeleiding bij eten en voeding
 • Hulp bij beweging en houding
 • Hulp bij huidverzorging

Heeft u verpleging of verzorging nodig? Dan kunt u bij ons terecht. Wij combineren persoonlijke aandacht met professionaliteit en werken met een kleine groep rondom de cliënt. Zo heeft u altijd een vertrouwd gezicht bij uw zorg. Ook uw netwerk wordt, als u dit wenst, hierbij betrokken en ondersteund.

Wij leveren alle voorkomende thuiszorg. Door de diverse specialisaties binnen ons team bieden wij een groot op elkaar aansluitend pakket, waardoor verpleging, verzorging, individuele begeleiding door 1 team kan worden geboden.

Wij werken samen met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en medisch specialisten om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt.

Deze zorg leveren wij:

Verpleging
U kunt ons inschakelen bij zwachtelen, wondzorg, zorg voor infusen zoals morfinepompen of antibiotica/vochtinfusen, zorg bij katheters, blaasspoelen, stomazorg en injecteren.

Persoonlijke verzorging
Wij kunnen u helpen bij wassen en aan/uitkleden, toiletgang, verzorgen van eten en drinken, medicatie-inname en verzorging van nagels, haar en huid.

Indiceren van zorg
Heeft u door uw aandoening, beperking of ziekte verpleging of persoonlijke verzorging bij u thuis nodig? U heeft dan een indicatie voor deze zorg nodig. Deze kunt u laten opstellen door Stichting Goed Thuis waar wij een Verwerkersovereenkomst met elkaar hebben, of via ons zodat wij voor u Stichting Goed Thuis kunnen benaderen.

Neem voor vragen of meer informatie gerust contact met ons op.

Verpleging is er op gericht om uw gezondheid te herstellen of verergering van uw klachten te voorkomen. Veel voorkomende verpleegkundige handelingen zijn bijvoorbeeld het geven van injecties of wondverzorging. Maar ook het aanbrengen of verwisselen van infusen en katheters valt onder verpleging.

Stichting Safak biedt in uw vertrouwde omgeving ook verpleging als u ziek bent of na een ziekenhuisopname een verpleegkundige nodig heeft.
Een verpleegkundige is verantwoordelijk voor het toezicht houden als het gaat om het herstel van gezondheid, voorkomen van verergering van een ziekte of aandoening.

Palliatief terminale zorg

Veel mensen willen graag thuis in hun eigen omgeving sterven. Wij bieden alle nodige zorg. Bij de start van de zorg spreken we het beleid af in samenspraak met u, de familie en de huisarts. Wij onderhouden hierover steeds contact. Hierbij houden we rekening met de wens van de cliënt, die zijn eigen tempo kan aangeven. We zijn ook degenen die deze afspraken bewaken. Centraal in onze zorg aan mensen die thuis willen sterven, staat comfort. Wij zorgen ervoor dat alles wat nodig is rondom de cliënt om zo comfortabel mogelijk en waardig te kunnen sterven, aanwezig is in de thuissituatie. Denk hierbij aan het regelen van speciale hulpmiddelen, zoals een speciale matras of een hoog/laag bed. Maar ook om aandacht voor mondverzorging en adequate pijnbestrijding.

Naast de lichamelijk verzorging besteden we veel aandacht aan het emotionele proces van de cliënt en zijn naasten. We bieden ondersteuning bij het hele proces van verwerking en acceptatie.

Zorg bij dementie

Er is sprake van een grote groei van het aantal mensen met dementie in Nederland. Tijdige en deskundige hulp voorkomt overbelasting van de mantelzorger en kan het ziekteproces vertragen. Als dementie vroeger herkend wordt, is tevens de kans groter dat het leren omgaan met dementie beter lukt.

Bij onze zorg en begeleiding richten wij ons op het bieden van structuur en steun in de thuissituatie, met als doel dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daarbij is het van groot belang het systeem om de cliënt heen in stand te houden.

Het onderhouden van contacten met familie, huisarts en andere instanties maakt onderdeel uit van de zorg die wij aan huis leveren. De praktische zorg aan de cliënt bestaat o.a. uit:

 • In kaart brengen van de cognitieve vaardigheden, met name de geheugenfuncties.
 • Geheugentraining om de geheugenfuncties zo lang mogelijk intact te houden
 • Aanbieden van activiteiten om het geheugen te stimuleren, aansluitend bij hobby’s en interesses van de cliënt. Ondersteunen bij medicijngebruik
 • In kaart brengen van eet-en drinkpatroon en eventueel hierin bijsturen in samenspraak met cliënt en mantelzorg
 • Ondersteunen bij de hygiëne en verzorging, verschonen van kleding, verschonen van incontinentiemateriaal
 • Begeleiden bij het proces van achteruitgang en verlies van functies